Metacercador de la UPF


Metacercador és el portal d'accés integrat als recursos electrònics de la Biblioteca.

  • Permet la cerca simultània a un grup de fonts (bases de dades, pàgines web, revistes electròniques, etc.)
  • A més de trobar la informació, enllaça amb el text complet (quan està disponible).

 

 

Codi:
Contrasenya:  
 

Per accedir com a usuari registrat identifiqueu-vos amb el vostre codi d'usuari i contrasenya de Campus Global. Els usuaris registrats poden guardar registres i recursos electrònics, cerques i crear alertes.

Des d'un ordinador de fora de la xarxa UPF, recordeu que abans heu de fer servir l'opció Connexió a Recursos-E.