Banner Biblioteca de Catalunya
Català | Castellano | English

Portal d'accés als recursos d'informació electrònics disponibles a la Biblioteca de Catalunya

L'e-Cercador us ofereix la possibilitat de connectar-vos des d'un únic punt d'accés als recursos electrònics - bases de dades, revistes, llibres i diccionaris electrònics - disponibles per als usuaris de la BC.
 

Com accedir-hi:

Convidat
Si hi accediu com a convidat tindreu accés a tots els recursos electrònics, però no a
El meu portal
.

Usuari BC
Introduint el vostre codi de barres i NIF o passaport (tal i com es mostra al carnet de la BC) podreu accedir als recursos electrònics i registrar-vos a
El meu portal
, que us permet crear els vostres grups de recursos i alertes i guardar cerques.

Codi de barres: 
NIF:
 
Guia per a connectar-se desde fora de la BC
Per a poder accedir a tots els recursos de la Biblioteca de Catalunya heu de configurar un servidor intermediari (proxy) al vostre navegador d'internet.
Configurar el servidor intermediari depèn del navegador que feu servir i el sistema operatiu que empreu. Busqueu més informació a l'ajuda del vostre navegador d'internet.
Les dades de configuració del servidor intermediari que heu de fer servir són:
 • Adreça IP
  : 84.88.64.79
 • Port
  : 8080
Un cop configurat cada vegada que obriu el navegador se us demanarà un usuari i contrasenya.
L'usuari és el codi de barres que teniu al vostre carnet de lector. La contrasenya és el NIF (o el document que vau presentar en el moment de fer-vos el carnet), sense espais i en lletres minúscules.
El nostre servidor intermediari recordarà les vostres credencials durant 30 minuts, transcorreguts els quals us tornarà a demanar que us identifiqueu.
(Aquesta identificació al servidor intermediari, és independent de la identificació de l'e-cercador que us permet tenir accés a El meu portal)

 
Amb l'e-Cercador podreu:
 • Cerca ràpida
  :
  buscar bibliografia de forma simultània en un conjunt de recursos predefinits per la BC i accedir al text complet dels registres recuperats, si hi estem subscrits.
 • Multicerca
  :
  seleccionar i fer cerques simultànies als recursos per matèria, tipus, editor o conjunts predefinits. Accés al text complet dels registres recuperats, si hi estem subscrits.
 • Buscar recurs electrònic
  :
  localitzar i accedir a recursos específics, o un grup de recursos per matèria, tipus o títol.
 • Buscar revista electrònica
  :
  localitzar i accedir a les revistes electròniques per matèria, editor, ISSN o títol.
 • Identificar-vos
  :
  personalitzar El meu portal, creant els vostres grups de recursos, guardant cerques, creant i modificant alertes o personalitzant la previsualització dels resultats.
Condicions d'ús

La Biblioteca de Catalunya contracta recursos d'informació electrònics únicament amb
finalitats de recerca
,
per tant, no es permet el seu ús amb finalitats lucratives ni per al desenvolupament d'activitats professionals alienes a la BC. Les llicències de contractació d'aquests recursos només permeten l'accés a aquelles persones que tinguin títol d'accés de la Biblioteca.

D'altra banda, recordeu que
cal fer un ús d'aquests recursos respectuós amb els drets de propietat intel·lectual
.
És a dir, un ús que no vulneri la seva explotació normal i que no produeixi un perjudici en els interessos legítims dels titulars d'aquests drets. Així, per exemple, no es permet la reproducció íntegra dels recursos electrònics, ni de parts substancials dels mateixos, i en cas de citació de materials extrets d'aquests recursos s'indicarà la font i l'autoria.