Grup: Recursos e- catalans

Tornar a la Cerca ràpida

El grup conté 20 recursos electrònics


BaDeMar Info sobre BaDeMar

Base de Dades Col·lecció Bosch i Gimpera Info sobre Base de Dades Col·lecció Bosch i Gimpera

Base de Dades Col·lecció Martorell - Solanic Info sobre Base de Dades Col·lecció Martorell - Solanic

Base de Dades Col·lecció Sabater Pi Info sobre Base de Dades Col·lecció Sabater Pi

BIGPI: Bibliografia de Geologia de la Península Ibèrica Info sobre BIGPI: Bibliografia de Geologia de la Península Ibèrica

Catalunya durant el franquisme Info sobre Catalunya durant el franquisme

Cuidatge Info sobre Cuidatge

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Info sobre Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Educ@ment Info sobre Educ@ment

Enovit Info sobre Enovit

Fons d'història local Info sobre Fons d'història local

Legislació ambiental Info sobre Legislació ambiental

Lletra Info sobre Lletra

Norma civil Info sobre Norma civil

Pharmakoteka Info sobre Pharmakoteka

Recursos a internet d'art i arquitectura Info sobre Recursos a internet d'art i arquitectura

Traces Info sobre Traces
Disponible per a usuaris identificats Endrets: Geografia Literària dels Països Catalans Info sobre Endrets: Geografia Literària dels Països Catalans
Disponible per a usuaris identificats Institut Cartogràfic de Catalunya Info sobre Institut Cartogràfic de Catalunya
Disponible per a usuaris identificats Institut d'Estadística de Catalunya Info sobre Institut d'Estadística de Catalunya