Desactivar autoactualització
Convidat

Llista de recursos electrònics trobats

Buscar "Word=trad-banc" ha trobat 16 Recursos electrònics
Base - UPF
Anar a Metacerca
<Anterior Següent>
Disponible per a usuaris autenticats
Base de Terminologie (CILF) Icon: fulltext

Base de dades elaborada pel Conseil international de la langue française (CILF). De cada entrada dóna l'equivalència a l'anglès, alemany, i castellà, també en dóna el camp temàtic, la font i la definició.

Bases de dades   Informació Base de Terminologie (CILF)

Disponible per a usuaris autenticats
edu-library Icon: upf Icon: fulltext

Servei d'accés a llibres electrònics adreçat a la comunitat acadèmica i científica. Disposa dels títols publicats a l'editorial Documenta Universitaria, les publicacions de l'IULA i les de UNICA, a més de publicacions de la UdG, UB i, properament, l'ESMUC. També hi podeu trobar uns quants ...

Portals de llibres electrònics   Informació edu-library

Disponible per a usuaris autenticats
EUSKALTERM: Banco Terminológico Público Vasco Icon: fulltext

Banc terminològic gestionat pel govern basc. Engloba tots els vocabularis i lèxics elaborats per UZEI. Actualmente conté quasi 100.000 fitxes terminològiques, amb equivalències en castellà, francès, anglès i llatí

Bases de dades   Informació EUSKALTERM: Banco Terminológico Público Vasco

Disponible per a usuaris autenticats
FAOTERM Icon: fulltext

Base de dades de termes multilingüe en árab, xinès, castellà, francès i anglès. Contè prop de 56000 entrades, de les quals 8000 són títols. Els termes estan buidats dels documents i les publicacions de la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació)

Bases de dades   Informació FAOTERM

Disponible per a usuaris autenticats
FranceTerme Icon: fulltext

Base de dades de termes publicats al Journal Officiel per la Commission générale de terminologie et de néologie, més de 3000 termes francesos. Recull sobretot neologismes científics i tècnics. De cada terme tenim definició, domini, variants, sinònims, equivalències en altres llengües, ...

Bases de dades   Informació FranceTerme

Disponible per a usuaris autenticats
GENOMA: Banc de coneixement sobre el genoma humà Icon: fulltext

Conté informació textual, documental, terminològica i conceptual sobre genòmica humana. És una eina de consulta per a traductors, redactors i especialistes en la matèria. Elaborat pel grup IULATERM, de l'Institut Universitari de Lingüística, de la Universitat Pompeu Fabra.

Bases de dades   Informació GENOMA: Banc de coneixement sobre el genoma humà

Disponible per a usuaris autenticats
Grand dictionnaire terminologique Icon: fulltext

Banc de termes elaborat per l'Office québécois de la langue française. Conté 3 milions de termes en anglès i francès de l'àmbit industrial, científic i comercial.

Bases de dades   Informació Grand dictionnaire terminologique

Disponible per a usuaris autenticats
IATE: InterActive Terminology for Europe

És la base de dades terminològica de la Unió Europea. IATE incopora totes les bases de dades terminològiques de la UE, entre elles l'EURODICAUTOM, TIS, Euterpe, Euroterms, CDCTERM. Administrat pel Translation Centre for the Bodies of the European Union.

Bases de dades   Informació IATE: InterActive Terminology for Europe

Disponible per a usuaris autenticats
S A N C H O: ITU-T Sector Abbreviations and defiNitions for a teleCommunications tHesaurus Oriented Icon: fulltext

Base de dades especialitzada en telecomunicacions que dóna accés als termes, definicions, abreviatures i acrònims definits a les publicacions de la ITU-T (International Telecommunication Union), organisme internacional de les Nacions Unides.

Bases de dades   Informació S A N C H O: ITU-T Sector Abbreviations and defiNitions for a teleCommunications tHesaurus Oriented

Disponible per a usuaris autenticats
Terminobanque Icon: fulltext

Banc terminològic del Service de la langue française del Ministère de la Communauté française de Belgique. De cada terme en francès dóna el camp, categoria gramatical, sinónims, definició, notes i equivalències en anglès, neerlandès, i alemany. Pots buscar tant pel terme com pel camp ...

Bases de dades   Informació Terminobanque

Disponible per a usuaris autenticats
Terminologiedatenbank Icon: fulltext

Banc de termes de l'Institut für Translationswissenschaft der Universität Innsbruck. De cada terme en alemany dóna definició, camp, categoria gramatical, sinònims, font bibliogràfica, i correspondència en castellà, anglès, francès i italià.

Bases de dades   Informació Terminologiedatenbank

Disponible per a usuaris autenticats
Terminometro Icon: fulltext

Motor de cerca simultànea de termes a diferents bancs i bases de dades. Els termes es poden cercar en una trentena de llengües, entre elles el català, i el castellà.

Bases de dades   Informació Terminometro

Disponible per a usuaris autenticats
Termium Icon: fulltext

Base de dades terminològica multidisciplinarii i trilingüe, amb termes en anglès, francès i castellà. Actualització anual.

Bases de dades   Informació Termium

Disponible per a usuaris autenticats
UNTERM:United Nations Multilingual Terminology Database Icon: fulltext

Base de dades multilingüe de les Nacions Unides. Útil per buscar la nomenclatura de les Nacions Unides en les seves sis llengües oficials (anglès, francès, castellà, rus, xinès i àrab). Aquesta base de dades està pensada per a la traducció de termes i frases comuns dins de l'Organització.

Bases de dades   Informació UNTERM:United Nations Multilingual Terminology Database

Disponible per a usuaris autenticats
UPF TERM Icon: fulltext

Banc de dades terminològiques per a la consulta i difusió de treballs terminològics elaborats per alumnes de la Facultat de Traducció i Interpretació, de l'IULA i d'altres centres de treball i de recerca de la Universitat Pompeu Fabra. UPF_TERM està distribuït en diverses bases de dades, i ...

Bases de dades   Informació UPF TERM

Base - UPF
Anar a Metacerca
<Anterior Següent>

Guia de consulta  | Accés a recursos-e des de fora de la xarxa UPF | Consultes